Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ZCC-CT - Каталог Фрезерование - 2015

                  для заказа - zcc-ct@zcc-ct-tools.ru

                  Milling · Frsen

Indexable Milling Tools       B1-B221  Wendeschneidplatten Frswerkzeuge
                  B1 - B181
     Indexable milling tools  B182 - B214 Wendescheidplatten Frswerkzeuge
    Indexable milling inserts  B215 - B221 Frswendescheidplatten
                        Technische Informationen
      Technical information

Solid Carbide End Mills      B222-B498  Vollhartmetall Schaftfrser
                  B222-B386
     Solid carbide end mills  B387-B498  Vollhartmetall Schaftfrser

      Technical information        Technische Information

                                          B5

                  zcc-ct@zcc-ct-tools.ru
                  www.zcc-ct-tools.ru
Заявка